Genel

Tehlikeli Madde Kargo Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

TMGD Mühendislik

Tehlikeli madde taşımacılığı, dünyanın farklılaşan endüstriyel gereksinimlerine paralel olarak artan bir ivmeyle gelişmekte. Tehlikeli maddeler ise kimyaları gereği insana ve doğaya zarar verebilecek yapıda. Dolayısıyla tehlikeli madde kargo taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar, hayati açıdan oldukça önemli. Devletin aldığı önlemlerin yanı sıra, tehlikeli madde gibi; projeli bir taşımacılığın risk faktörü içermesi nedeniyle göndericinin planlaması gereken önlemler de son derece kritik.
Şimdi tehlikeli madde kargo yaparken dikkat edilmesi gereken etmenleri inceleyelim:

Ambalajlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler   

Tehlikeli madde taşımacılığında ambalajlama son derece önemlidir. Belirlenen kurallar ve şartlarda ambalajlanma yapıldığı takdirde sorunsuz bir taşıma gerçekleşir.

 • Tehlikeli maddeler; sızma, kaçak, dökülme, bulaşma ve benzeri yollarla ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan sonra taşınabilir.
 • Paketleme; kaliteli, emniyetli şekilde, normal şartlarda yani hava taşımacılığının getireceği sıcaklık, nem ve basınç değişikliğinde veya titreşimden tahrip olmayacak şekilde yapılmalıdır.
 • Ambalajların şekil ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları, gıda maddelerinin ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilmemelidir.
 • Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir.
 • Hava yolu ile taşınacak her türlü ambalaj kabının hava basıncı değişimlerinin etkisiyle karşılaştığında dayanıklı olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 • İç paketlemeler malın kırılmasını, sıvının akmasını ve dış paketle beraber hareket etmesini engelleyecek şekilde emniyetli paketlenmeli, yumuşak ve emici koruma araçları vasıtasıyla korunmalıdır.

Etiketleme Ve İşaretlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tehlikeli madde taşımacılığında bir diğer önemli etmen, etiketleme ve işaretlemedir. Doğru etiketleme ve işaretleme ile müşteri ile birlikte taşıyıcı firma, sorun yaşamadan ticareti gerçekleştirebilir. Etiketlerinde; üreticinin adı, adresi; maddenin kimyasal ve ticari adı; ürünlerin ticari adı, kullanım alanı ve içeriğine giren maddelerin tehlikeli sembolleri bulunmak zorundadır. Siz de tehlikeli maddelerin sembollerini, sınıflarını öğrenmek için “Tehlikeli Madde Sınıfları Ve Özellikleri Nelerdir?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz!
Bunların yanı sıra;

 • Tek tek maddeler için verilen tehlike işaretlerinden ilgili olanlar,
 • Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi,
 • Diğer katkı maddeler

gibi özellikler etiketlerde yer almalıdır. Etiketlerde çevre ve insan sağlığına tehlike yaratabilecek durumlar ve bunlardan korunma yöntemleri de işaretlerle gösterilmelidir. Etiketler, ambalajın bir veya birkaç yüzüne, ambalaj normal konumunda dururken etiketteki bilgiler okunabilecek şekilde yapıştırılmalıdır. Etiketin ambalaj yüzeyine yapıştırılması, ambalajın boyutları veya cinsi nedeniyle mümkün değilse, etiketleme ambalaja bağlı bir plaka şeklinde yapılmalıdır.

Ambalajlama ve etiketlemenin hava kargo taşımacılığında önemini ve nasıl olması gerektiğini inceledik. Tehlikeli madde taşımacılığı gibi çok kanallı bir kargo türünde, en az ambalajlama ve etiketleme kadar dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar ise tehlikeli maddenin hava yolu ile taşınmasında taşıyıcının ve sevkiyatçının sorumluluklarını bilmesidir. Doğru bir taşıyıcı ve güvenilir sevkiyatçılar ile yapılan taşıma emniyetli ve sorunsuz bir nakliye için oldukça önemli.
Siz de güvenilirliğiyle kendini kanıtlamış, TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçebilir; tehlike maddelerinizin sorunsuz taşınmasını sağlayabilirisiniz.

Sevkiyatçının Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Sevkiyatçı, tehlikeli madde kargolarını taşımaya sunmadan önce; taşınacak kargosunun işaretlendiğini, etiketlendiğini ve ambalajlandığını ve talimatlara uygun olarak imzalanmış tehlikeli mallar nakliye belgesi ile birlikte gönderildiğini garanti etmelidir.
 • Nakliye belgesinde; müşterinin tehlikeli mallarını kurallara uygun hazırladığını ve taşınacak kargonun nakliye için elverişli durumda olduğunu belirten beyanı olmalıdır.
 • Sevkiyatçı tehlikeli maddeler için hazırladığı nakliye belgesini imzalayarak operatöre teslim etmelidir.

Taşıyıcının Dikkat Etmesi Gerekenler

 • SHT- 18 talimatının belirlenen maddesince, taşıyıcının tehlikeli madde taşıma dökümanlarını bulundurması gerekir.
 • Taşınacak tehlikeli madde paketlerinin ICAO- TI’daki kabul şartlarına uygun olup olmadığı taşıyıcı tarafından kontrol edilmelidir.
 • Taşıyıcı, ICAO-TI’da belirtilen şartlara göre kabul kontrol listesi hazırlamalı ve bu listeyi kullanmalıdır.
 • Yükleme yapılmadan önce taşıyıcı, sızıntı ve hasar incelemesi yapmalı; sızıntı yapan ya da hasarlı olan paketleri hava aracına yüklememelidir.
 • Tehlikeli madde içeren paketlerin, etkileşime girebilecek veya sızıntı olabilecek diğer paketlerin yanına birbirlerini etkileyebilecek şekilde yerleştirilmemesi de yine taşıyıcının sorumluluğundadır.

Tehlikeli maddenin hava yolu ile taşınmasındaki dikkat edilmesi gereken maddeler yukarıdaki gibi olup; belirlenen kurallara özen gösterildiği takdirde kargonuz sorunsuz bir şekilde teslim edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir