Genel

Yurt Dışına Nasıl Tehlikeli Madde Gönderebilirim?

TMGD Mühendislik

Küresel ticarette, tehlikeli madde taşımacılığının yeri günden güne önem kazanmaya devam ediyor. Tehlikeli madde ise deniz, kara ve hava yolu ile taşınabilmekte. Ancak bu taşıma türlerinde can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi önemli riskler ortaya çıkabiliyor. Taşımalar sırasında oluşan risklerin en düşük seviyeye indirilmesi için tehlikeli maddelerin taşınmasında alınması gereken yönetmeliklere dikkat etmek son derece önemli. Üç farklı ulaşım yolunda da farklı yöntemler ve kurallar bulunmakta.
Şimdi kara, deniz ve hava yolu taşımacılığında tehlikeli madde gönderimini ayrı ayrı inceleyelim:

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA TEHLİKELİ MADDE 

Tehlikeli madde taşımacılığında en çok tercih edilen ulaşım türlerinin başında kara yolu gelir. Kara yolu ile tehlikeli madde taşımacılığı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen karayolu taşımacılığında belli esaslara bağlanması ihtiyacını doğurmuştur. Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere ve standartlara uygun kara yolu firmalarını bularak tehlikeli maddenizi güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz.
Kara yolu ile tehlikeli madde taşımacılığında seçeceğiniz firmanın aşağıda belirtilen 9 yönetmeliğe uygun olması ve belirtilen belgelere sahip olması gereklidir.

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

  1. Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği
  2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  3. Kara yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
  4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları
  5. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları
  6. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
  7. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  8. Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun firmalar kara yolu ile tehlikeli madde taşımacılığı için uygun firmalardır. Bu yönetmeliklere uygun hareket eden firmaları bulmak ve bu firmalarla çalışmak tehlikeli madde kargonuzun güvenliği için oldukça önemlidir. Bu yönetmelikler yanı sıra ülkemizin de içinde bulunduğu, tüm Avrupa ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nun üye olduğu ADR, Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’i kapsar.
ADR, karayolunda taşınmakta olan birçok tehlikeli kimyasal maddenin var olduğu ve bu maddelerin taşınması sırasında uyulacak kuralların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için, öncelikle maddelerin içerdiği tehlikelere göre sınıflandırılmalarının gerektiğini alt başlıklar halinde sunar. Bu da taşımacılıktaki olası riskleri görmek ve buna göre önlem almak açısından hayati bir önem taşır.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA TEHLİKELİ MADDE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bildirilmiş,‘’Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ kurallarına uygun deniz yolu firmaları tehlikeli madde taşımacılığı yapabilir. ile çalışabilir; tehlikeli maddelerinizi sıkıntı yaşamadan taşıyabilirsiniz.
Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar.
Deniz yolundaki taşımacılık için; tehlikeli madde taşınan konteynerler için ayırım ve istif kurallarına uygun bir depolama sahası oluşturulmalı ve bu sahada gerekli olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alınmalıdır.
Tehlikeli maddelerin gemi ve deniz araçlarına yüklenmesi, boşaltılması veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer tehlikelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini almalıdır. Yanıcı maddeler, kıvılcım oluşturucu işlemlerden uzak tutulmalı ve tehlikeli yük elleçleme sahasında kıvılcım oluşturan araç veya alet çalıştırılmamalıdır.
Siz de ‘’Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ kurallarına uygun deniz yolu firmaları ile çalışabilir; tehlikeli maddelerinizi sıkıntı yaşamadan taşıyabilirsiniz. Ancak tüm yönetmeliklere uymasına rağmen deniz yolu taşımacılığında doğal sebeplere bağlı olarak oluşabilecek sıkıntıları göze almalı, oluşabilecek risk durumlarını göz önünde bulundurmalısınız.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA TEHLİKELİ MADDE

Kara yolu ve deniz yolu taşımacılığına kıyasla daha az risk içeren ’’hava yolunda tehlikeli madde taşımacılığı’’ günümüzde oldukça revaçta. Tehlikeli maddeler, özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargolardır ve bu nedenle çok sıkı denetim altındadır.
Tehlikeli maddelerin havayolu ile nakliyesine sadece özel durumlar ve belirli şartlar altında izin verilir. Birleşmiş Milletler ve Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre marka ve spesifikasyonları yapılmış ve testten geçmiş paketler hava yolu ile taşınmaya uygundur.
Tehlikeli kargoların nakliyesi “IATA Tehlikeli Eşya Düzenlemeleri” ne (IATA Dangerous Goods Regulations) göre gerçekleştirilir. IATA üyelerince belirlenen bu düzenlemeler IATA şartlarını kabul etmiş ülkelerde ve hemen hemen dünya genelinde geçerlidir. Bunun yanı sıra taşınan tehlikeli maddenin MSDS formu bulunmak zorundadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu,”Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” eğitimini almış kişiler tarafından düzenlenip; tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlan bir belgedir.
Hava kargoda taşınacak tehlikeli maddenin doğru ambalajlanması ve etiketlenmesi de son derece önemli. IATA üyesi TR Freight & Logistics gibi sektöründe öncü firmalar size hızlı ve güvenli bir taşımacılık sunmak yanı sıra, başka bir kurumdan destek almanıza gerek kalmadan ücretsiz olarak tehlikeli madde paketleme danışmanlığı hizmeti veriyor.
Siz de tehlikeli madde taşımacılığı yapmak; herhangi bir sorun yaşamadan kargonuzu göndermek istiyorsanız TMGD TR Mühendislik‘i ziyaret edebilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir