Genel

Tehlikeli Madde Kargomu Ambalajlamadan Taşıyabilir Miyim?

TMGD Mühendislik

Tehlikeli madde kargoları, ambalajlanmadan taşımaya uygun değildir. Bu duruma, ancak iki şartta izin verilebilir: Bir başka ürünün üretiminde hammadde, ara madde olarak kullanılacak veya yakıt olarak piyasaya sürülmek istenen madde ve ürünler;

 1. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve depolanması,
 2. Araç ve depo yerinin kapalı sistem olması durumunda ambalajsız depolama ve taşımaya izin verilebilir.

Ambalajlanmamış madde ve müstahzarların taşınması ve depolanması ile uğraşanlar, piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve müstahzarlar ile ilgili durumlar dışında, ilgili idareden özel izin almak zorundadırlar. Ancak yukarıda belirtilen şartlarda ambalajsız taşınmasına izin verilen maddeler; normal taşıma şartlarında sızma, kaçak, dökülme bulaşma ve benzeri yollarla ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan sonra taşınabilirler.

Ambalajlama Neden Önemlidir?

Hizmet seviyesinin artması, maliyetlerin düşmesi, taşımayı kolaylaştırması açısından ambalajlama, malzeme yönetiminde çok önemlidir. Ambalajlama düzenin, tasarımın ve depo verimliliğinin arttırılmasında pozitif bir etkisi vardır. Tehlikeli maddelerin doğru ambalajlanması, oluşabilecek çevre ve doğa felaketlerinin önüne geçilmesinde önemli bir etmendir. Herhangi bir can kaybının olmaması, sorunsuz bir taşınma yaşanması için tehlikeli madde ambalajlanması oldukça önemli bir meseledir. Doğru ambalajlama kuralları Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Sevkiyat Prosedürleri’’ kısmında açıklanmıştır. Tehlikeli madde ambalajlamaları için TMGD danışmanları ile çalışılabilir. “TMGD hangi görevleri üstlenir?Sorumlulukları nelerdir?”sorularına cevap bulmak için, sizler için derlediğimiz yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tehlikeli Maddelerin Ambalajlama Şartları

 • Tehlikeli madde ambalajlarının şekil ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları, gıda maddelerinin ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilmemelidir.
 • Belirlenen etiketleme ve güvenlik tavsiyelerine uyulmalıdır.
 • Ambalajlanan tehlikeli madde, kap dışına bulaşmayacak şekilde paketlenmelidir.
 • Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli ve onun özelliklerini değiştirmemelidir.
 • Sıvı haldeki maddelerin patlama, yanma gibi durumlarına karşı kaplarda boş hacim alanı bırakılmalıdır.
 • Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma olmamalıdır.

Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanmasında Dikkat Edilen Hususlar

 • Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve müstahzarın taşınmasından kaynaklanan ambalaj malzemesinin, ilgili yönetmelikler uyarınca, en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesinden yükümlüdür. Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.
 • Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun fonksiyon testlerinden geçirilerek uçağa yüklenir.
 • Taşıma ve depolama sırasında sıcaklığın artması, hava basıncının değişimi, çalkalanma, gibi nedenlerle, kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artırıyorsa, fazla gazı dışarı atarak otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar kullanılmalıdır.
 • Çıkan gazların tehlikeli olması durumunda tehlike önleyici başka önlemlerin de alınması gerekir.

Tehlikeli Maddelerin Ambalajlanmasında Sevkiyattan Önceki Gereksinimler

 • Her bir tip ambalaj için muhafaza kabının etkinliğinin ve gerektiğinde ısı transferi karakteristiklerinin, onaylanan tasarım için belirlenen veya geçerli sınırlar içerisinde olduğundan emin olunmalıdır.
 • Herhangi bir ambalaj için ilgili ADR hükümlerinde belirtilen tüm gereksinimler sağlanmalıdır.
 • Her bir ambalajın belirli basınç altında kap bütünlüğünü koruduğuna dair tasarım onaylanmalıdır.
 • Her bir özel radyoaktif malzeme için, özel onay sertifikasında belirtilen tüm gereksinimler ve ilgili ADR hükümleri karşılanmalıdır.

Karışık Ambalajlama Nasıl Olmalıdır?

İki veya daha fazla tehlikeli mal aynı dış ambalaj içine konulduğunda, ambalaj her bir madde veya nesne için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı maddeler için aynı etiket gerekli ise tek bir defa uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Siz de tehlikeli madde ambalajlamalarınızı TMGD TR Mühendislik’in uzman ekibiyle yapmak, tehlikeli maddelerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde alıcısına ulaştırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir