Genel

KKDİK Yönetmeliğine Göre Tek Temsilcilik

TMGD Mühendislik

Kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelen KKDİK; kimyasal maddelerin çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek zararlı etkilerini en aza indirgemek amacıyla 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada KKDİK ön kayıt işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar sürdürülebilirken; KKDİK kayıt işlemleri ise 31.12.2023 tarihine kadar yapılabiliyor. Yıllık bir ton ve üzerinde kimyasal üretimi ya da ithalatı yapan firmalar için geçerli olan bu yönetmelik için, Türkiye’de yer alan gerçek ve tüzel kişiler tek temsilcilik ile başvuru yapabiliyor. Peki, KKDİK yönetmeliğine göre tek temsilcilik nedir?

Kimyasalların Kayıt Şekli

Kimyasalların KKS sistemine kaydı için belirlenmiş iki yöntem mevcuttur:

  1. İthalatçı firmanın kendi kaydı
  2. Tek temsilcilik

İthalatçı firmanın kendi kaydı: Her ithalatçı ya da imalatçı (reaksiyona girmeyen karışım ürünler için) kendisi yetkili firmalar ile anlaşma yaparak ön kayıtlarını yaptırır.

Tek temsilcilik: Türkiye’de yerleşik olarak hizmet vermeyen ancak Türkiye’ye ihracat yapan üreticilerin, Türkiye’de yer alan yerleşik bir temsilciyi görevlendirmesi KKDİK tek temsilcilik olarak adlandırılır. KKDİK tek temsilci görevi, KKDİK Yönetmeliği’nde belirlenen 9. maddeye göre düzenlenmiş ve kanun gereği belirtilen tanım kapsamında işleri yürütmek amacı ile ihdas edilmiştir. Temsilci; tek temsilci ise kendi adına, firma başka bir Türk firmasını temsilci yaptıysa o firma adına girişlerini yapabilir.

SEA Yönetmeliğine Göre Tek Temsilcilik

SEA yönetmeliği, maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için yürürlükte olan mevzuattır. Sea yönetmeliğinin amacı, maddelerin tehlikeye yol açabilecek özellikleri olup olmadığını belirlemektir. Yönetmelikte belirlenen maddeler gereğince SEA bildirimleri Türkiye’deki tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu mevzuat kapsamına giren firma ve kimyasallar ise, Türkiye’deki firmalar ile anlaşma yaparak Tek Temsilci belirleyebilir.  Belirlenen temsilci, SEA kapsamına giren kimyasalların bildirim işlemleri ve kayıt işlemleri ile ilgilenir.

Biyosidal Ürün Yönetmeliğine Göre Tek Temsilcilik

Kimyası gereğince, canlı organizmalara zarar verebilen maddelere biyosidal ürünler denir. Bu ürünlerin Türkiye’de piyasaya sunulabilmesi için her bir maddenin ruhsatlanması gerekmektedir. Ancak ruhsatlama işlemleri Türkiye’de hizmet veren yerel firmalar tarafından yapılabilir. Türkiye’de yerleşik olarak hizmet vermeyen firmalar, kimyasalları için Tek Temsilci atayabilir. Biyosidal ürünlerin KKDİK kayıtları için tek temsilcilik hizmeti verebilecek yetkili kurum ve kişilerden yardım alınmalıdır.

TMGD TR Mühendislik olarak Tek Temsilcilik Hizmetlerimiz

  • Ön-MBDF hazırlanması,
  • Yönetmelik gereği ithalatçı sorumluluklarının yerine getirilmesi,
  • Tedarik zincirindeki bilgilendirilmelerin sağlanması,
  • Türkiye’ye satış yapan ithalatçı ile görüşülmesi,
  • KKDİK asıl kayıt işlemleri için gerekli belgelerin toplanması ve sisteme girilmesi,

Firmanız İçin Neden Tek Temsilci Atamalısınız?

Türkiye’de yer almayan yerleşik firmalar, Türkiye’ye sattığı malların kaydını temsilci üzerinden yaptırabilir. Bu işlemler kapsamında önce ürünlere kayıt numarası alınır. Bu kayıt numarasının altına, malların satıldığı firmalar girilir. Böylece bir sonraki ithalat ve ihracat işlemlerinde yeniden kayıt işlemleri ile uğraşmadan, kayıtlanmış ürünlerin alım ve satımı yapılır. Bu aşamada firmadan istenilen bilgiler; ürün miktarı ve alıcı sayısıdır. Bu tek seferlik bir işlem olmamakla birlikte; kayıt sonrası da tek temsilci ile işlemler devam eder. Yabancı firma Türkiye’ye yeni mal getireceği zaman bir kayıt işlemi için tek temsilciye başvurabilir ya da yabancı firma Türkiye’de yeni müşteri bulunca o firmayı yabancı firmanın ürünlerinin kayıt numaraları altına tanımlamak için yine atacağı tek temsilcisine başvurabilir. Siz de KKDİK kayıt işlemlerinizde sizi hızlandıracak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tek temsilciler ile çalışmak için TMGD TR Mühendislik’i ziyaret edebilirsiniz! 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir